Καλύπτουμε τις απαιτήσεις σας, αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες μας!

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της TRITON SERVICES που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον τομέα του hospitality, παρέχοντας πλήρη διαχείριση λινοθήκης, χρησιμοποιώντας σύγχρονα βιομηχανικά πλυντήρια.

Η TRITON SERVICES είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία, η οποία ιδρύθηκε το 2008 με θεμελιώδη αρχή και δέσμευση την παραγωγή και παροχή στους πελάτες της υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και διασφαλίζουν τα επιθυμητά επίπεδα ποιότητας.

Η παραπάνω δέσμευση βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες, ο πρώτος εκ των οποίων αφορά στην απορρύπανση και σιδέρωμα του ιματισμού και ο δεύτερος στην ενοικίαση. Εφαλτήριο για την επίτευξη του στόχου αποτελεί ο σύγχρονος αυτόματος μηχανολογικός εξοπλισμός, το έμπειρο προσωπικό, τα πιστοποιημένα απορρυπαντικά, οι άνετες κτιριακές εγκαταστάσεις και η άριστη ποιότητα ιματισμού για ενοικίαση.

Η ΤRITON SERVICES εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:20015, αλλά και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, ενώ παράλληλα βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης κατά OHSAS 18001, που αφορά στα Συστήματα για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.

Για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών απορρύπανσης και σιδερώματος, η TRITON πρωτοπορεί, απολυμαίνοντας τον ιματισμό με απορρυπαντικά και μαλακτικά με την ανάλογη έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους και την πιστοποίηση του ΕΟΦ.

Με συνεπές και έμπειρο προσωπικό, σας παραδίδει σε συσκευασίες τον καθαρό και παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό από τα σημεία που έχετε υποδείξει, με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί, φροντίζοντας για την προγραμματισμένη παράδοση και παραλαβή του ιματισμού.

Η TRITON SERVICES με τη χρήση σύγχρονων βιομηχανικών πλυντηρίων, μπορεί να εξασφαλίσει σε όλα τα ξενοδοχεία και χώρους διαμονής της περιοχής της Θεσσαλονίκης, άριστη φροντίδα του ιματισμού τους και να εγγυηθεί για την υγιεινή των πελατών τους.

parallax background

Επικοινωνήστε με την TRITON SERVICES, μία από τις μεγαλύτερες και εξειδικευμένες εταιρίες σε υπηρεσίες βιομηχανικών πλυντηρίων στη Β. Ελλάδα.